Hjem

Dragør by

Her bor vi - Klik på kort

Kalender

2019

23-06

Sankt Hansaften. Grillen bliver tændt kl 18.00. Man medbringer selv mad.

27-07

Fællessejlads. Destination kommer senere.

24-08

Kapsejlads. Skippermøde kl. 10.00

14-09

Afrigger tur. Destination kommer senere

19-10

Ålegilde. Kl. 18.30

27-10

Standernedtagning

02-11

Banko. Spiser kl. 13.00. Spiller kl. 14.00

09-11

Stubbekøbing

01-12

Julestue

Der arbejdes igen i år på en rejse af nogle


dages varighed i september.

Dragør Motorbådsklub

 

ligger ved en af de mest stemningsfyldte havne i Danmark.

 

Den nære tilknytning til den gamle bydel, fiskeriet, den unikke skurby med bøjer, garn og fiskekasser, er en del af det velbevarede kulturmiljø på havnen.

 

Vi har til huse i den gamle Tolderbygning på Dragør havn/Nordre Mole, og er en klub med over 313

medlemmer.

Vort formål er at samle alle med interesse for fiskeri, tursejlads og motorbåde.

 

Klubben varetager medlemmernes interesse i at have en velfungerende Dragør Havn samt forhold, der vedrører farvandene omkring Dragør.

 

Vi afholder arrangementer, der tilgodeser hele familien.

Der holdes traditionelle arrangementer både sommer og vinter.

Foruden vores klublokale har klubben investeret i et dejligt skur beliggende i skurbyen nr. 43.

Her er der mulighed for at udføre lidt små reparationer og få sig en god snak.

Dragør Motorbådsklub, Strandlinien 3, 2791 Dragør - E-mail: 2791dmk2010@gmail.com - BankNordik 6508-3053182622