Klubhuset

 

Al brug af klubhuset skal tjene til at fremme fællesskabet

Dragør Motorbådsklub

 

Regler for brug af klubhus og faciliteter

 

 

 

Klubhusregler

 

 1. Alle medlemmer har adgang til klubhuset og dettes faciliteter. Herunder toiletter,køkken og samlingsstue.Rygning er forbudt.

 

 1. Klubhuset kan i princippet ikke lånes eller lejes af medlemmerne til private arrangementer og lign. Dog kan man i særlige tilfælde dispensere, hvis arrangementet er åbent for alle de øvrige medlemmer.

 

 1. Ved brug af klubbens faciliteter skal disse altid efterlades i rengjort og ordentlig stand.

 

 1. Fejl, hærværk, og andre usædvanlige forhold skal omgående meddeles til bestyrelsen.

Skulle et medlem ved uheld beskadige inventar m.v. skal dette omgående meddeles til bestyrelsen, som herefter tager stilling til erstatningsansvar..

 

 1. Sidste mand kontroller at klubhuset er tomt og slukker alt lys, samt låser døre

 

 1. Når klubben ved opslag har adviseret et arrangement, har kun tilmeldte til dette arrangement adgang.

 

 1. Ved klubbens arrangmener må medlemmer ikke medbringe egne drikkevarer. Der må på intet tidspunkt forgå salg af øl eller spiritus mellem medlemmer og/eller gæster.

 

 1. Under ophold i klubhuset skal medlemmerne udvise fornuftig og sømmelig optræden og udvise hensyn til andre medlemmer .

 

 1. Gæster har kun adgang ifølge med medlemmer og max 2 pers. pr medlem.

 

 1. Medbringes hunde i klublokalet må disse under ingen omstændigheder genere medlemmer eller gæster.

 

 1. Evt. fremlagte tidsskrifter, meddelelser m.v. er klubbens ejendom og må, med mindre andet er meddelt, ikke fjernes fra klubhuset.

Audiovisuelt udstyr, porcelæn, glas m.v. må ikke fjernes fra huset, uden det er aftalt med formanden.

 

 1. Ved overtrædelse af ovenstående reglement, kan bestyrelsen give det pågældende medlem advarsel eller forbyde ham/hende adgang til klubhuset i kortere eller længere tid.

Ved særligt grove overtrædelser (voldelig optræden - ulovlige aktiviteter eller gentagende advarsler) kan bestyrelsen udelukke et medlem fra klubben og dermed klubhuset.

 

 

Bestyrelserne for Dragør

Dragør Motorbåds Klub

 

Rev. 20-03-2018

 

 

 

 

 

Dragør Motorbådsklub, Strandlinien 3, 2791 Dragør - E-mail: 2791dmk2010@gmail.com - BankNordik 6508-3053182622