Hjem


Dragør Motorbådsklub

 

ligger ved en af de mest stemningsfyldte havne i Danmark.

 

Den nære tilknytning til den gamle bydel, fiskeriet, den unikke skurby med bøjer, garn og fiskekasser, er en del af det velbevarede kulturmiljø på havnen.

 

Vi har til huse i den gamle Tolderbygning på Dragør havn/Nordre Mole, og er en klub med over 313

medlemmer.

Vort formål er at samle alle med interesse for fiskeri, tursejlads og motorbåde.

 

Klubben varetager medlemmernes interesse i at have en velfungerende Dragør Havn samt forhold, der vedrører farvandene omkring Dragør.

 

Vi afholder arrangementer, der tilgodeser hele familien.

Der holdes traditionelle arrangementer både sommer og vinter.

Foruden vores klublokale har klubben investeret i et dejligt skur beliggende i skurbyen nr. 43.

Her er der mulighed for at udføre lidt små reparationer og få sig en god snak.

Indkaldelse til generalforsamling

Dragør Motorbåds Klub

Lørdag den 12. juni 2021, kl. 12.00 Dragør Skole Syd     

                                                              

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Konstatering af mødets lovlighed
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse v/kassereren
  5. Indkomne forslag
  6. Godkendelse af kontingent.
  7. Valg til bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

 

 


 

       

      

               

 

DMK

Aktivitetskalender 2021 

 

03.07. Fællessejlads til Flakfortet. Skippermøde kl.10 Tolderhuset. Klubben betaler havneleje og grillen er klar kl.13.00. Besætninger medbringer selv mad og drikke.


31.07. Fællessejlads til Lynettens klubhus                 Vestersøhus.

Skippermøde kl. 10 i Tolderhuset. Vi griller i deres dejlige have. Besætningerne medbringer selv mad og Drikke.

 

22.08 Pålideligheds sejlads.

Skippermøde kl.10 i Tolder Huset. Der vil være pølser efter sejladsen.

 

18.09 Afriggertur.

Destination kommer senere.

 

25.09  Vores årlige tur til Stubbekøbing. Max 50 pers. Bussen kører kl. 11.00. Pris 200 kr.

Tilmelding Til Inge-Birte tlf: 31136180

 

16.10  Ålegilde kl. 18.30 begrænset antal pladser. Pris og tilmelding kommer senere.

 

17.10  Standernedtagning kl 11.00.

 

06.11  Banko på Dragør skole. Vi spiser kl. 13 og spiller kl. 14.Tilmelding til mad kommer senere.

 

28.11  Julestue kl. 12 i Tolderhuset.

 

Vi arbejder på, at få flere hjertestarter kurser.


Dragør Motorbådsklub, Strandlinien 3, 2791 Dragør - E-mail: 2791dmk2010@gmail.com.

Sparekassen Sjælland-Fyn, Reg. 0586 Konto 0000131985

CVR Nr. 41880481

CVR-nummer: 41880481

Her bor vi - Klik på kort